Sapho GELCO VARIO Walk-In zuhanyfal, 700x2000mm, sötétített CSAK ÜVEG PROFIL NÉLKÜL! (GX1370)

-5%
Sapho GELCO VARIO Walk-In zuhanyfal, 700x2000mm, sötétített CSAK ÜVEG PROFIL NÉLKÜL! (GX1370)
Sapho GELCO VARIO Walk-In zuhanyfal, 700x2000mm, sötétített CSAK ÜVEG PROFIL NÉLKÜL! (GX1370)
Sapho GELCO VARIO Walk-In zuhanyfal, 700x2000mm, sötétített CSAK ÜVEG PROFIL NÉLKÜL! (GX1370)
Sapho GELCO VARIO Walk-In zuhanyfal, 700x2000mm, sötétített CSAK ÜVEG PROFIL NÉLKÜL! (GX1370)
Sapho GELCO VARIO Walk-In zuhanyfal, 700x2000mm, sötétített CSAK ÜVEG PROFIL NÉLKÜL! (GX1370)
Sapho GELCO VARIO Walk-In zuhanyfal, 700x2000mm, sötétített CSAK ÜVEG PROFIL NÉLKÜL! (GX1370)
Sapho GELCO VARIO Walk-In zuhanyfal, 700x2000mm, sötétített CSAK ÜVEG PROFIL NÉLKÜL! (GX1370)
Sapho GELCO VARIO Walk-In zuhanyfal, 700x2000mm, sötétített CSAK ÜVEG PROFIL NÉLKÜL! (GX1370)
Sapho GELCO VARIO Walk-In zuhanyfal, 700x2000mm, sötétített CSAK ÜVEG PROFIL NÉLKÜL! (GX1370)
Sapho GELCO VARIO Walk-In zuhanyfal, 700x2000mm, sötétített CSAK ÜVEG PROFIL NÉLKÜL! (GX1370)
Info
Article No.
GX1370
Weight
1 kg/db
Similar products
-5%
104 550 Ft
99 320 Ft
-5%
93 240 Ft
88 570 Ft
-5%
Opinions

Be the first to review this product!